เตรียมตัวไปเที่ยวต่างประเทศแบบไม่ง้อทัวร์

Sunday, 13 May 2012

การทำหนังสือเดินทาง (Passport)


หนังสือเดินทาง
การทำหนังสือเดินทาง (Passport) ครั้งแรกที่ทำหนังสือเดินได้ไปทำที่กรมการกงสุล หลังจากหมดอายุก็ไปต่อที่กรมการกงสุลเช่นกัน เลือกเอาสถานที่ที่ใกล้และสดวกนะค่ะ ขั้นตอนการยื่นขอทำ ไม่ยากอย่างที่หลายคนกำลังคิดไว้ ยิ่งเดี๋ยวนี้เร็วมาก พนักงานให้บริการเร็วมาก มีช่องบริการมากกว่าครั้งแรกที่ไปทำค่ะ เดินทางไปทำยังจะนานซ่ะยิ่งกว่าอีกค่ะ มาดูสิ่งที่ต้องทำและขั้นตอนกันเลยค่ะ

ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง
  1. รับบัตรคิว
  2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล
             - ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )
             - แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์
  3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์40 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม  
คำแนะนำเพิ่มเติม ให้ทำการจัดส่งทางไปรษณีย์จะดีกว่าค่ะ และหนังสือเดินทางที่ทำวันนี้ จะเริ่มนับอายุตั้งแต่วันนี้เลยนะค่ะ อย่างเช่นทำวันที่ 14 สิงหาคม 2009 ก็จะหมดอายุในวันที่ 13 สิงหาคม 2014 (อายุ 5 ปี) ค่ะ รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดไม่ถึง 40 นาที รวดเร็วฉับไวมากๆค่ะ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ เพียงเท่านี้ก็พร้อมสำหรับการเดินทางในดินแดนที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนในต่างประเทศ 555 ไปกันเลย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก 
  - กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ
  - หนังสือเดินทางธรรมดา
  - สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง
เตรียมตัวไปเที่ยวอเมริกา สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส แบบไม่ง้อทัวร์ ต้องรู้อะไรบ้าง

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright 2014 All Rights Reserved เตรียมตัวไปเที่ยวอเมริกา สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส แบบไม่ง้อทัวร์ ต้องรู้อะไร by impresstrip.blogspot.com